تنیس روی میز

مسابقات تنیس روی میز بین خوابگاهی

پسران   –   خرداد ماه ۱۳۹۸

 

برنامه و نتایج مسابقات تنیس روی میز، فوتسال و والیبال بین خوابگاهی ۱۳۹۸ (فایل PDF)

مقام اول: آریا مهرمحمدی    مقام دوم: علی گرامیان نژاد    مقام سوم: مهدی حیدری دوست    مقام چهارم: پارسا سنگی

—————————————

مسابقات تنیس روی میز خوابگاه ها

پسران   –   اسفند ماه ۱۳۹۷

 

این مسابقات از روز شنبه ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۷، در ۲ منطقه و به میزبانی خوابگاه های شهید احمدی روشن (منطقه ۱) و طرشت ۳ (منطقه ۲) آغاز گردید و در پایان نفرات برتر هر منطقه معرفی شدند.
شایان ذکر است که رقابت های بین مناطق نیز با حضور نفرات برتر هر منطقه، در سال آینده برگزار خواهد شد.

 

نفرات برتر منطقه ۱
مقام اول: آریا مهرمحمدی
مقام دوم: جواد حمیدی
مقام سوم: مهدی حیدری دوست
مقام چهارم: حسین مرشدی

نفرات برتر منطقه ۲
مقام اول: پارسا سنگی
مقام دوم: آرمان زرین
مقام سوم: علی گرامیان نژاد
مقام چهارم: احمدرضا حسن شاهی

 

جدول سهمیه بندی خوابگاه ها و مناطق و شرایط مسابقات (فایل PDF)

برنامه و نتایج مسابقات خوابگاه های منطقه ۱ (فایل PDF)

برنامه و نتایج مسابقات خوابگاه های منطقه ۲ (فایل PDF)