والیبال خوابگاه ها ۹۹-۱۳۹۸

مسابقات والیبال خوابگاهی

پسران   –   اسفند ماه ۱۳۹۸

 

اطلاعیه سهمیه بندی و مشخصات برگزاری مسابقات (فایل PDF)

فرم ثبت نام و مشخصات اعضای تیم (فایل Word)

 

منطقه ۱ (میزبان: خوابگاه احمدی روشن)

برنامه و نتایج مسابقات والیبال منطقه ۱ خوابگاه ها (فایل PDF)

 

برای دیدن عکس ها، بر روی نام تیم کلیک نمایید.

گروه A
ردیفتیمتعداد بازیبردباختامتیاز
۱
۲
۳
۴
گروه B
ردیفتیمتعداد بازیبردباختامتیاز
۱
۲
۳
۴
گروه C
ردیفتیمتعداد بازیبردباختامتیاز
۱
۲
۳
۴

 

منطقه ۲ (میزبان: خوابگاه طرشت ۳)

برنامه و نتایج مسابقات والیبال منطقه ۲ خوابگاه ها (فایل PDF)

 

برای دیدن عکس ها، بر روی نام تیم کلیک نمایید.

گروه A
ردیفتیمتعداد بازیبردباختامتیاز
۱
۲
۳
۴
گروه B
ردیفتیمتعداد بازیبردباختامتیاز
۱
۲
۳
۴
گروه C
ردیفتیمتعداد بازیبردباختامتیاز
۱
۲
۳
۴