سالن سنگنوردی

مساحت سالن:  ۲۹۹ متر مربع

 

برای دیدن عکس در اندازه بزرگ، روی آن کلیک نمایید.