سالن ایروبیک

مساحت سالن:  ۳۵۱ متر مربع

 

برای دیدن عکس در اندازه بزرگ، روی آن کلیک نمایید.