سالن تنیس روی میز

مساحت سالن:  ۲۴۷/۶۵ متر مربع

 

برای دیدن عکس در اندازه بزرگ، روی آن کلیک نمایید.