سالن رزمی ۲

مساحت سالن:  ۱۲۱ متر مربع

 

برای دیدن عکس در اندازه بزرگ، روی آن کلیک نمایید.