اتاق شطرنج

مساحت سالن:  ۹۶/۲۵ متر مربع

 

برای دیدن عکس در اندازه بزرگ، روی آن کلیک نمایید.