سالن قهرمانی

مساحت سالن:  ۱۴۸۵ متر مربع

 

برای دیدن عکس در اندازه بزرگ، روی آن کلیک نمایید.