لیگ فوتسال

لیگ فوتسال دانشگاه های منطقه ۱ ورزش کشور

(پسران)

 

برنامه کامل لیگ فوتسال (فایل JPG)

نتایج هفته اول مسابقات (فایل JPG)

نتایج هفته دوم مسابقات (فایل JPG)

نتایج هفته سوم مسابقات (فایل JPG)

نتایج هفته چهارم مسابقات (فایل JPG)

نتایج هفته پنجم مسابقات (فایل JPG)

نتایج هفته ششم مسابقات (فایل JPG)

نتایج هفته هفتم مسابقات (فایل JPG)

نتایج هفته هشتم مسابقات (فایل JPG)

نتایج هفته نهم مسابقات (فایل JPG)

نتایج هفته دهم مسابقات (فایل JPG)

نتایج هفته یازدهم مسابقات (فایل JPG)

 

برای دیدن عکس تیم ها، بر روی نام تیم کلیک نمایید.

ردیفتیم (دانشگاه)
تعداد بازیبردمساویباختگل زده
تفاضل گلامتیاز
۱  خوارزمی۱۱۹۰۲۴۲۲۰+۲۷
۲  نیروی انتظامی۱۱۷۳۱۴۲۱۷+۲۴
۳  تربیت مدرس۱۱۶۴۱۳۵۱۶+۲۲
۴
  افسری امام علی (ع)۱۱۴۷۰۳۶۱۴+۱۹
۵
  شهید بهشتی۱۱۵۳۳۳۵۱۱+۱۸
۶
  علامه طباطبائی۱۱۵۲۴۳۷۲+۱۷
۷
  پیام نور۱۱۴۲۵۳۱۲+۱۴
۸
  علم و فرهنگ۱۱۳۴۴۳۱۳-۱۳
۹
  صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی۱۱۲۵۴۱۵۵-۱۱
۱۰
  صنعتی شریف۱۱۲۳۶۲۵۱۲-۹
۱۱
  شاهد۱۱۱۲۸۲۴۲۶-۵
۱۲
  هنر۱۱۰۱۱۰۱۹۳۶-۱