سالن استاد جباری

مساحت سالن: ۲۲۵۰ متر مربع

 

برای دیدن عکس در اندازه بزرگ، روی آن کلیک نمایید.