سالن استاد جباری

مساحت سالن:  ۲۲۵۰ متر مربع

 

برای دیدن عکس در اندازه بزرگ، روی آن کلیک نمایید.