سلامآمدیدخوشسلام

Back شما اینجا هستید: خانه آشنایی با مدیریت و اماکن ورزشی اخبار و رویدادهای ورزشی آموزش آزاد سنگنوردی زیر نظر مربی با تجربه فدراسیون (بانوان)

آموزش آزاد سنگنوردی

زیر نظر مربی با تجربه فدراسیون

(بانوان)

 

مدت زمان هر دوره:   12  جلسه  2  ساعته

ظرفیت پذیرش در هر دوره:   13  نفر (الویت ثبت نام)

آغاز دوره:   12 دی ماه  1396

هزینه هر دوره:   120 هزار تومان

در صورت ثبت نام جلسه ای، هر جلسه:   14  هزار تومان

 تخفیف ها

1-    دانشجویان 50% (شامل دانشجویانی که متقاضی زمان آزاد باشند.)

2-  کارکنان و اعضای هیئت علمی و وابستگان درجه اول (پدر، مادر، فرزند، برادر و خواهر) و فارغ التحصیلان شریف 35 %

 

* برای افراد زیر 18 سال ارائه فرم رضایت نامه والدین الزامی است.

* همراه داشتن کارت بیمه ورزشی و کفش مخصوص در زمان تمرینات الزامی میباشد.

زمان تمرینات

یکشنبه و سه شنبه

زمان آزاد:  اعضای هیئت علمی، کارکنان و خانواده و فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف:    ساعت   17:30 – 15:30

مهلت و زمان ثبت نام:  تا 11  دی ماه  1396   /   روزهای زوج  ساعت  17 14

محل ثبت نام:  مدیریت تربیت بدنی  (خانم ملک  -  شماره تماس: 66166165)