سلامآمدیدخوشسلام

Back شما اینجا هستید: خانه آموزش

آموزش

alt

برنامه نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396   واحد تربیت بدنی (فایل PDF)

برنامه نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396   کلاس های کمکی واحد تربیت بدنی (فایل PDF)

------------------------------------------------------

قوانین و مققرات بدمینتون (واحد ورزش 1) - (PDF)

قوانین و مقررات بسکتبال (واحد ورزش 1) - (PDF)

altقوانین و مقررات فوتبال (PDF)

قوانین و مقررات والیبال (PDF)