سلامآمدیدخوشسلام

Back شما اینجا هستید: خانه برنامه تمرینات ورزشی گروه کارکنان

برنامه تمرينات هفتگی رشته‌هاي ورزشي

 

به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان، تمامی تمرینات ورزشی 1 ساعت زودتر برگزار خواهند شد.

(کارکنان - بانوان)

رديف

رشته‌ ورزشي

روزهاي تمرين

ساعات تمرين

محل تمرين

نام مربي

1

اسکیت

سه شنبه

پنجشنبه

19 - 16:30

12 - 9:30

سالن چند منظوره

خانم اسمعیلی

2

ایروبیک

شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

13:30 - 12

سالن ایروبیک (چهار سالن)

خانم ترحمی

3

بدنسازی یکشنبه و سه شنبه 18 - 12 سالن بدنسازی خانم متقی نژاد

4

تنيس روي ميز

شنبه و دوشنبه

14 - 12

سالن تنیس روی میز

 
5

شنا

شنبه و چهارشنبه

13:30 - 12

استخر بانوان

خانم میرزائی

6 واليبال

دوشنبه و چهارشنبه

13:30 - 12

سالن والیبال

خانم سرمست

 

برنامه تمرينات هفتگی رشته‌هاي ورزشي

(کارکنان - آقایان)

رديف

رشته‌ ورزشي

روزهاي تمرين

ساعات تمرين

محل تمرين

نام مربي

1

آمادگی جسمانی

شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

17:30 - 16 سالن استاد جباری

آقای کمائی

2

شنا

شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

13:30 - 12

استخر آقایان

آقای ذوالفقاری
3

فوتسال

(اعضاء هیئت علمی)

شنبه و سه شنبه 14 - 12 سالن بسکتبال

 

4

فوتسال

یکشنبه و چهارشنبه

18:30 - 16:30

سالن قهرمانی

 

5

واليبال

(اعضاء هیئت علمی)

یکشنبه

چهارشنبه

14 - 12

سالن والیبال

سالن قهرمانی

 
6

واليبال

(کارکنان تربیت بدنی)

شنبه و سه شنبه 14 - 12 سالن والیبال  

7

         

8

واليبال

(کارکنان پشتیبانی)

یکشنبه

18:30 - 17 سالن والیبال