سلامآمدیدخوشسلام

Back شما اینجا هستید: خانه برنامه تمرینات ورزشی گروه کارکنان

برنامه تمرينات هفتگی رشته‌هاي ورزشي

(کارکنان - بانوان)

بدلیل کاهش ساعات کار در ماه مبارک رمضان، تمامی تمرینات بعد از پایان وقت اداری، یک ساعت زودتر آغاز خواهند شد.

رديف

رشته‌ ورزشي

روزهاي تمرين

ساعات تمرين

محل تمرين

نام مربي

1

ایروبیک

شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

13 - 12

سالن ایروبیک (چهار سالن)

خانم ترحمی

2

بدنسازی یکشنبه و سه شنبه 19 - 14 سالن بدنسازی خانم متقی نژاد

3

تنيس روي ميز

شنبه و دوشنبه

14 - 12

سالن تنیس روی میز

 

4

شنا

شنبه و سه شنبه

13:30 - 12

استخر بانوان

خانم میرزائی

5 واترپلو در عمق کم

شنبه، دوشنبه و سه شنبه

12:45 - 12

13:30- 12:45

استخر بانوان

خانم ادائی

6 واليبال

دوشنبه و چهارشنبه

14 - 12

سالن والیبال

خانم قهرمانی

 

برنامه تمرينات هفتگی رشته‌هاي ورزشي

(کارکنان - آقایان)

بدلیل کاهش ساعات کار در ماه مبارک رمضان، تمامی تمرینات بعد از پایان وقت اداری، یک ساعت زودتر آغاز خواهند شد.

رديف

رشته‌ ورزشي

روزهاي تمرين

ساعات تمرين

محل تمرين

نام مربي

1

آمادگی جسمانی

شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

17:30 - 16 سالن استاد جباری

آقای کمائی

2

 

 

     
3

شنا

شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

13:30 - 12

استخر آقایان

 

4

فوتسال

(اعضاء هیئت علمی)

شنبه و سه شنبه 14 - 12 سالن بسکتبال

 

5

فوتسال

یکشنبه و چهارشنبه

18:30 - 16:30

سالن قهرمانی

 
6

واليبال

(اعضاء هیئت علمی)

یکشنبه و چهارشنبه

14 - 12 سالن بسکتبال  

7

واليبال

(کارکنان تربیت بدنی)

شنبه و سه شنبه 14 - 12 سالن والیبال  

8

واليبال

(کارکنان پشتیبانی)

یکشنبه

18 - 16 سالن والیبال