سلامآمدیدخوشسلام

Back شما اینجا هستید: خانه برنامه تمرینات ورزشی گروه دختران اخبار و رویدادهای ورزشی اعلام فهرست نفرات دعوت شده به تیم والیبال دانشجویان (پسران)

اعلام فهرست نفرات دعوت شده به تیم والیبال دانشجویان

(پسران)

 

از دانشجویان دعوت شده به تمرینات تیم تقاضا می شود در تمامی جلسات تمرین حاضر شوند.

 

1- سروش باقرصاد (مکانیک)   2- سهیل حسین زاده (علم مواد)   3- حسین خدابخشی (م. شیمی)

4- سبحان رحمانی (مکانیک)   5- علی زندوکیلی (عمران)   6- حسام سلطانی (عمران)

7- مصطفی سلیقه دوست (عمران)   8- پارسا سنگی (عمران)   9- امیرحسین شعاعی (م. شیمی)

10- امیرحسین قوچانی (مکانیک)   11- نعمان کریمی اینچه برون (صنایع)   12- محمدجواد محمدزاده (مدیریت)

13- حمیدرضا محمدی ها (صنایع)   14- محمد مرادی (مدیریت)   15- مجتبی مدنیان (م. شیمی)

16- سهیل ممانی (مدیریت)   17- محمد موسوی (مکانیک)