اتاق سلامت

اتاق سلامت مدیریت تربیت بدنی

 

شرح خدمات و برنامه کاری کارشناسان اتاق سلامت (فایل PDF)

 

 آیتم های مورد بررسی طبق تشخیص کارشناس اتاق سلامت

۱- اندازه گیری فشارخون استراحتی (با فشارسنج دیجیتال)

۲- بررسی ترکیب بدن (اندازه گیری درصد چربی کل و موضعی، چربی احشایی، حجم عضلات کل و موضعی، درصد آب بدن، تناسب و تقارن عضلات، شاخص توده بدنی) با استفاده از دو روش آنالیز ترکیب بدن و چین‌پوستی (با دستگاه های کالیپر و Body Composition)

۳- بررسی ناهنجاری‌های قامتی (با تست‌های مشاهده‌ای یا دستگاه Posture)

۴- اندازه گیری استقامت قلبی – عروقی

۵- اندازه گیری استقامت و قدرت عضلانی در سه ناحیه کمربند شانه‌ای (شنا سوئدی)، مرکز تنه (دراز نشست) و اندام تحتانی (اسکات پای دیوار)

۶- بررسی انعطاف‌پذیری

۷- اندازه گیری محیط اندام ها

۸- اندازه گیری ضربان قلب استراحتی (با ضربان سنج دیجیتال)

 

شماره های تماس جهت تعیین وقت

دکتر مجید قلی پور (عضو هیئت علمی): ۶۶۱۶۵۱۵۲

آرزو تبریزی (عضو هیئت علمی): ۶۶۱۶۵۱۵۳

مهرداد بابایی (کارشناس ارشد فیزیولوژی): ۶۶۱۶۶۱۶۰

 

روزهای هفتهگروهسنجشمشاوره
زمانکارشناسزمانکارشناس
شنبهبانوان۱۴:۳۰ – ۱۲:۳۰فاطمه خندان۱۶ – ۱۳مهرداد بابایی
آقایان۱۷:۳۰ – ۱۵مهران قهرمانی
یکشنبهبانوان۱۶:۳۰ – ۱۴:۳۰سپیده سماوات۱۸ – ۱۶:۳۰آرزو تبریزی
آقایان۱۴:۳۰ – ۱۲:۳۰مهرداد بابایی۱۸:۳۰ – ۱۶:۳۰دکتر مجید قلی پور
آقایان۱۹:۳۰ – ۱۷:۳۰مهرداد بابایی
دوشنبهبانوان۱۴:۳۰ – ۱۲:۳۰فاطمه خندان
آقایان۱۷:۳۰ – ۱۵مهران قهرمانی۱۶ – ۱۳مهرداد بابایی
۱۸:۳۰ – ۱۶:۱۵دکتر مجید قلی پور
سه شنبهبانوان۱۶:۳۰ – ۱۴سپیده سماوات۱۷:۳۰ – ۱۵آرزو تبریزی
آقایان۱۹:۳۰ – ۱۷:۳۰مهرداد بابایی
چهارشنبهبانوان۱۶:۳۰ – ۱۴:۳۰سپیده سماوات۱۷:۳۰ – ۱۵آرزو تبریزی
آقایان۱۴:۳۰ – ۱۲:۳۰مهرداد بابایی۱۸:۳۰ – ۱۶دکتر مجید قلی پور
۱۸:۳۰ – ۱۶مهران قهرمانی

 

هزینه انجام سنجش و مشاوره

دانشجویان (آزاد): ۱۵ هزار تومان

استادان، کارکنان و فارغ التحصیلان (آزاد): ۲۵ هزار تومان

دانشجویان و همکاران معرفی شده توسط سرپرست رشته های ورزشی: رایگان

دانشجویان و همکاران عضو تیم های ورزشی دانشگاه: رایگان

مراجعه کنندگان غیر از خانواده شریف: ۳۵ هزار تومان