برنامه سالن بدنسازی

با توجه به اطلاعیه مدیریت امور اداری دانشگاه، تمامی فعالیت ها و تمرینات فوق برنامه ورزشی ویژه کارکنان و استادان، تا اطلاع بعدی برگزار نمی گردد.

تمامی فعالیت ها و تمرینات ورزشی ویژه کارکنان و اعضای هیئت علمی، بصورت محدود و با رعایت کامل شیوه نامه “حضور در اماکن ورزشی” برگزار خواهد شد.

برنامه هفتگی سالن بدنسازی (فایل PDF)

 

پاییز سال ۱۳۹۹

 

(گروه بانوان)

 روزهای هفته
۱۳ – ۱۲۱۵ – ۱۳
یکشنبهکار با دستگاه
سالن بدنسازی
سه شنبهپیلاتسکار با دستگاه
سالن ایروبیکسالن بدنسازی

 

 

(گروه آقایان)

روزهای هفته
۱۴ – ۱۲:۳۰۱۵:۳۰ – ۱۴
شنبهکارکنان و اعضای هیئت علمیکارکنان و اعضای هیئت علمی
دوشنبهکارکنان و اعضای هیئت علمیکارکنان و اعضای هیئت علمی
چهارشنبهکارکنان و اعضای هیئت علمیکارکنان و اعضای هیئت علمی