آموزش

برنامه کلاس های واحد تربیت بدنی در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ (فایل PDF)

برنامه کلاس های کمکی واحد تربیت بدنی در نیمسال اول سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸ (فایل PDF)

 

شما می توانید سؤالات آموزشی خود را به آدرس پست الکترونیک زیر ارسال نمایید.

atabrizi@gmail.com

 

دانلودها (قوانین و مقررات رشته های ورزشی – واحد ورزش ۱)

بدمینتون (جزوه جدید جایگزین خواهد شد.)

بسکتبال (جزوه جدید جایگزین خواهد شد.)

فوتبال

والیبال