فوتسال

مسابقات فوتسال بین خوابگاهی

پسران   –   اردیبهشت و خرداد ماه ۱۳۹۸

 

برنامه و نتایج مسابقات تنیس روی میز، فوتسال و والیبال بین خوابگاهی ۱۳۹۸ (فایل PDF)

 

برای دیدن عکس ها، بر روی نام تیم کلیک نمایید.

مقام اول: تیم ائتلاف       مقام دوم: تیم سِر اَلِک       مقام سوم: تیم گریو و خاطراتش       مقام چهارم: تیم نساجی مازندران

———————————-

 

مسابقات فوتسال خوابگاهی

پسران   –   آذر ماه ۱۳۹۷

 

منطقه ۱ (میزبان: خوابگاه احمدی روشن)

برنامه و نتایج مسابقات فوتسال منطقه ۱ خوابگاه ها – تا پایان رقابت ها (فایل PDF)

 

مقام اول: سِر اَلِک     مقام دوم: ائتلاف     مقام سوم: اتحاد

گروه A
ردیفتیمتعداد بازیبردباختمساویتفاضل گل
امتیاز
۱سِر اَلِک۳۳۰۰۲۱ +
۹
۲سناتور۳۱۱۱۹ –
۴
۳
ذرت کاران۳۱۲۰۲ +
۳
۴
توپچی های شریف۳۰۲۱۱۴ –
۱
گروه B
ردیفتیمتعداد بازیبردباختمساویتفاضل گلامتیاز
۱
پدینگتون۳۳۰۰۱۱ +
۹
۲
اتحاد۳۲۱۰ ۸ +
۶
۳
آرکتیکا۳۱۲۰۱۱ –۳
۴
واموس۳۰۳۰۸ –۰
گروه C
ردیفتیمتعداد بازیبردباختمساویتفاضل گلامتیاز
۱
اف سی انچر۳۳۰۰۶ +
۹
۲
ائتلاف۳۲۱۰۳ +
۶
۳
اف سی شادمان۳۱۲۰۶ +
۳
۴
العین۳۰۳۰۱۵ –
۰
گروه D
ردیف
تیم
تعداد بازیبردباختمساویتفاضل گلامتیاز
۱
موس لاورز۳۳۰۰۱۰ +۹
۲
نیکولانیس۳۱۱۱۸ +۴
۳
آینتراخت قم۳۱۱۱۳ +۴
۴
مصلی۳۰۳۰۲۱ –۰

 

 

منطقه ۲ (میزبان: خوابگاه طرشت ۳)

برنامه و نتایج مسابقات فوتسال منطقه ۲ خوابگاه ها – تا پایان رقابت ها (فایل PDF)

 

مقام اول: نساجی مازندران     مقام دوم: گریو و خاطراتش     مقام سوم: لاف ئاو

گروه A
ردیفتیمتعداد بازیبردباختمساویتفاضل گل
امتیاز
۱نساجی مازندران۳۳۰۰۱۱ +۹
۲آزادی۳۲۱۰۶ +۶
۳
پدیده۳۱۲۰۳ –۳
۴
آزادی یک۳۰۳۰۱۴ –۰
گروه B
ردیفتیمتعداد بازیبردباختمساویتفاضل گلامتیاز
۱
گریو و خاطراتش۳۲۰۱۵ +۷
۲
همت۳۲۰۱۴ +۷
۳
اف سی واقعه۳۱۲۰۰۳
۴
B 13۳۰۳۰۹ –۰
گروه C
ردیفتیمتعداد بازیبردباختمساویتفاضل گلامتیاز
۱
جداسازی ۹۷۳۳۰۰۱۴ +۹
۲
لاف ئاو۳۱۱۱۰۴
۳
پروفسور۳۱۱۱۴ –۴
۴
عقابان بی پروا۳۰۳۰۱۰ –۰
گروه D
ردیف
تیم
تعداد بازیبردباختمساویتفاضل گلامتیاز
۱
شهرک دانشگاه۳۳۰۰۶ +۹
۲
Alliance۳۲۱۰۳ +۶
۳
منوچ اف سی۳۱۲۰۰۳
۴
حاج آقا۳۰۳۰۹ –۰