فوتسال خوابگاه ها ۹۹-۱۳۹۸

مسابقات فوتسال بین خوابگاهی

پسران  –  آذر ماه ۱۳۹۸

 

دور نهایی (سه شنبه ۱۲ آذر ماه ۱۳۹۸)

رده بندی: ساری قلی خان ۲۶ دخانیات طرشت
فینال (ضربات پنالتی): سِر اَلِک ۳ (۶) (۴) ۳ پاسارگاد

 

دور نیمه نهایی (یکشنبه ۱۰ آذر ماه ۱۳۹۸)

بازی اول (ساعت ۱۳): سِر اَلِک ۶۱ دخانیات طرشت
بازی دوم (ساعت ۱۴): پاسارگاد ۱۰ ساری قلی خان

—————————————————————————————-

مسابقات فوتسال خوابگاه ها

پسران  –  آبان ماه ۱۳۹۸

 

شرایط و سهمیه تیم های مناطق ۲ گانه خوابگاهی (فایل PDF)

 

منطقه ۱ (میزبان: خوابگاه احمدی روشن)

برنامه و نتایج کامل مسابقات فوتسال منطقه ۱ خوابگاه ها (فایل PDF)

مقام اول: سِر اَلِک   —   مقام دوم: پاسارگاد   —   مقام سوم: آژانس آمستردام

 

برای دیدن عکس ها، بر روی نام تیم کلیک نمایید.

گروه A
ردیفتیمتعداد بازیبردباختمساویتفاضل گل
امتیاز
۱ فضانوردان۳۳۰۰۲۱+۹
۲ آینتراخت قم۳۲۱۰۲۲+۶
۳ اوباویندا۳۱۲۰۲-۳
۴ مریدان بیت۳۰۳۰۴۱-۰
گروه B
ردیفتیمتعداد بازیبردباختمساویتفاضل گلامتیاز
۱ آژانس آمستردام۳۲۰۱۱۵+۷
۲ دورنالار۳۲۰۱۱۱+۷
۳ قارتال۳۰۲۱۱۱-۱
۴ الیاسی۳۰۲۱۱۵-۱
گروه C
ردیفتیمتعداد بازیبردباختمساویتفاضل گلامتیاز
۱ پاسارگاد۳۳۰۰۱۶+۹
۲ تورنادو۳۲۱۰۶+۶
۳ ایساتیس۳۱۲۰۷+۳
۴ دخانیات۳۰۳۰۲۹-۰
گروه D
ردیف
تیم
تعداد بازیبردباختمساویتفاضل گلامتیاز
۱ سِر اَلِک۳۳۰۰۱۶+۹
۲ پدیده ۹۸۳۲۱۰۳+۶
۳ شادمان۳۱۲۰۱+۳
۴ کربلای پنج۳۰۳۰۲۰-۰

 

 

منطقه ۲ (میزبان: خوابگاه طرشت ۳)

برنامه و نتایج کامل مسابقات فوتسال منطقه ۲ خوابگاه ها (فایل PDF)

مقام اول: ساری قلی خان   —   مقام دوم: دخانیات طرشت

 

برای دیدن عکس ها، بر روی نام تیم کلیک نمایید.

گروه A
ردیفتیمتعداد بازیبردباختمساویتفاضل گل
امتیاز
۱ دخانیات طرشت۳۳۰۰۴+۹
۲ کامفیروز۳۲۱۰۲+۶
۳ فیزور۳۱۲۰۱-۳
۴ شاهین شیراز۳۰۳۰۵-۰
گروه B
ردیفتیمتعداد بازیبردباختمساویتفاضل گلامتیاز
۱ ساری قلی خان۳۲۰۱۸+۷
۲ کربلای ۵۳۲۰۱۴+۷
۳ از ترم بعد۳۱۲۰۲+۳
۴ شاهین طرشت۳۰۳۰۱۴-۰
گروه C
ردیفتیمتعداد بازیبردباختمساویتفاضل گلامتیاز
۱ شموشک۳۳۰۰۱۵+۹
۲ Sin 5۳۲۱۰۸+۶
۳ همبستگی۳۰۲۱۹-۱
۴ نود۳۰۲۱۱۴-۱
گروه D
ردیف
تیم
تعداد بازیبردباختمساویتفاضل گلامتیاز
۱ گریو و خاطراتش ۲۳۲۰۱۵+۷
۲ وزوایی ۱۳۲۱۰۱۰+۶
۳ اف سی واقعه۳۱۱۱۲-۴
۴ آزادی۳۰۳۰۱۳-۰