تماس با ما

  • آدرس: خیابان آزادی، خیابان دکتر حبیب الهی، انتهای خیابان شهید قاسمی، مدیریت تربیت بدنی دانشگاه صنعتی شریف
  • تلفن (دفتر مدیریت):  ۶۶۱۶۶۱۶۷-۰۲۱   و   ۲-۶۶۱۶۶۱۵۱-۰۲۱
  • تلفن (روابط عمومی و انفورماتیک):  ۶۶۱۶۶۱۶۶-۰۲۱
  • نمابر:  ۶۶۰۰۵۷۱۰-۰۲۱

 

    کدامنیتی زیر را وارد نمایید:
    captcha