لیگ شطرنج دسته ۱ تهران

لیگ شطرنج دسته ۱ تهران – ۱۳۹۸

(دختران و پسران)

 

مربی: ابراهیم حق شناس   /   سرپرست: نوشاد اسفندیاری

 

قهرمانی تیم پسران دانشگاه صنعتی شریف

 

دور نهم: در این هفته از رقابت ها، تیم دختران دانشگاه صنعتی شریف با نتیجه ۳٫۵ بر ۰٫۵ در برابر تیم “سازمان فرهنگی و سياحتی كوثر” بازی را واگذار کرد.

اعضای تیم شطرنج دانشگاه صنعتی شریف (دور نهم)
دختران: مرضیه طالبی، مریم قیصریان، غزاله كاظمی و زهرا يوسفی

 

دور هشتم: در این هفته تیم دختران دانشگاه صنعتی شریف در مقابل تیم “پيشگام كهريزك” با نتیجه ۳ بر ۱ به برتری رسید.

اعضای تیم شطرنج دانشگاه صنعتی شریف (دور هشتم)
دختران: مرضیه طالبی، غزاله كاظمی و حوريا وفايی و زهرا یوسفی

 

دور هفتم: در این هفته تیم پسران دانشگاه صنعتی شریف در مقابل تیم “باشگاه مهرگان ” با نتیجه ۲٫۵ بر ۱٫۵ به برتری رسید و تیم دختران در برابر تیم “پيشگام نوين شمال شرق تهران” با نتیجه ۴ بر ۰ شکست خورد.

اعضای تیم شطرنج دانشگاه صنعتی شریف (دور هفتم)
دختران: آرميتا جلاليون، مرضیه طالبی، غزاله كاظمی و حوريا وفايی

پسران: کیوان انصاری نو، فرزاد بلورچی، مصطفی سخایی و علی عمادی

 

دور ششم: این هفته از رقابت ها تیم پسران با کسب یک پیروزی مقتدرانه، با نتیجه ۳٫۵ بر ۰٫۵ در برابر تیم “پیشگام نوین شمال شرق” که از حضور ملی پوشان و استادان یزرگ شطرنج بهره می برد، در فاصله یک هفته تا پایان مسابقات به مقام قهرمانی رسید. دختران نیز با نتیجه ۳ بر ۱ در برابر تیم “انديشه برتر شهر ری” به پیروزی رسیدند.

اعضای تیم شطرنج دانشگاه صنعتی شریف (دور ششم)
دختران: مرضیه طالبی، غزاله كاظمی، حوريا وفايی و زهرا يوسفی

پسران: کیوان انصاری نو، فرزاد بلورچی، کوشا جافریان و مصطفی سخایی

 

دور پنجم: این هفته از رقابت ها با پیروزی مقتدرانه تیم پسران با نتیجه ۴ بر ۰ در مقابل تیم “پیشکسوتان” و شکست تیم دختران با نتیجه ۰٫۵ بر ۳٫۵ از تیم “هيئت شطرنج شمال غرب تهران” همراه بود.

اعضای تیم شطرنج دانشگاه صنعتی شریف (دور پنجم)
دختران: مرضیه طالبی، غزاله كاظمی، حوريا وفايی و زهرا يوسفی

پسران: کیوان انصاری نو، فرزاد بلورچی، کوشا جافریان و علی شاهقلی

 

دور چهارم: تیم های دختران و پسران دانشگاه صنعتی شریف در دور چهارم رقابت های شطرنج لیگ دسته ۱ تهران به ۲ پیروزی شیرین دست یافتند. تیم دختران با نتیجه ۴ بر ۰ برابر تیم “مدرسه شطرنج نوين شميران ” به پیروزی رسید و پسران نیز تیم “هیئت شطرنج پیشگام ” را با نتیجه ۲٫۵ بر ۱٫۵ شکست دادند.

اعضای تیم شطرنج دانشگاه صنعتی شریف (دور چهارم)
دختران: مرضیه طالبی، غزاله كاظمی، حوريا وفايی و زهرا يوسفی

پسران: کیوان انصاری نو، فرزاد بلورچی، کوشا جافریان و مصطفی سخایی

 

دور سوم: این هفته از رقابت ها با پیروزی مقتدرانه تیم پسران با نتیجه ۴ بر ۰ در مقابل تیم “معیار صنعت خاورمیانه” و شکست تیم دختران با همین نتیجه از تیم “مدرسه شطرنج تهران ١ ” همراه بود.

اعضای تیم شطرنج دانشگاه صنعتی شریف (دور سوم)

پسران: کیوان انصاری نو، محمد برزگری، کوشا جافریان و علی عمادی

 

دور دوم: تیم دختران دانشگاه صنعتی شریف در دومین دور از رقابت های شطرنج لیگ دسته ۱ تهران، با نتیجه ۲/۵ بر ۱/۵ در برابر تیم “پيشگام شاهين شمال شرق” به پیروزی رسید. دختران شطرنج باز دانشگاه، در دور اول نیز حریف خود را شکست داده بودند. گفتنی است تیم پسران، با توجه به جدول مسابقات، در این هفته استراحت داشت.

اعضای تیم شطرنج دانشگاه صنعتی شریف (دور دوم)
دختران: مرضیه طالبی، مریم قیصری، حوريا وفايی و زهرا يوسفی

 

دور اول: تیم های دختران و پسران دانشگاه صنعتی شریف در دور اول رقابت های شطرنج لیگ دسته ۱ تهران به ۲ پیروزی شیرین دست یافتند. تیم دختران با نتیجه ۳ بر ۱ برابر تیم “مدرسه شطرنج شميرانات آيندگان ” به پیروزی رسید و پسران نیز تیم “دانشگاه علوم پزشکی تهران ” را با نتیجه ۴ بر ۰ شکست دادند.

اعضای تیم شطرنج دانشگاه صنعتی شریف (دور اول)
دختران: آرميتا جلاليون، غزاله كاظمی، حوريا وفايی و زهرا يوسفی

پسران: فرزاد بلورچی فرد، مصطفی سخایی، کوشا جافریان و کیوان انصاری نو