برگزاری دوره و کارگاه ورزشی مجازی (دانشجویان)

برگزاری دوره و کارگاه ورزشی مجازی
ویژه دانشجویان

مرداد ماه ۱۳۹۹

 

ضمن سپاس از استقبال شما عزیزان به اطلاع می رساند فهرست علاقمندان به شرکت در این کارگاه ها، روز دوشنبه ۶ مرداد ماه ۱۳۹۹ به هیئت ورزش دانشگاهی استان تهران ارسال گردیده است. شایان ذکر است که با پیگیری انجام شده، بدلیل شمار زیاد متقاضیان از تمامی دانشگاه ها، برنامه ریزی جهت بهتر برگزار شدن این دوره ها صورت پذیرفته و به زودی از طرف این هیئت، جهت هماهنگی با متقاضیان تماس گرفته خواهد شد.

به اطلاع تمامی دانشجویان علاقمند می رساند هیئت ورزش دانشگاهی استان تهران در نظر دارد در راستای توانمندسازی و دانش افزایی دانشجویان، در رشته های ورزشی زیر و بصورت مجازی، دوره و کارگاه آموزشی برگزار نماید. لذا متقاضیان می توانند مشخصات و اطلاعات تماس خود را حداکثر تا روز شنبه، ۴ مردادماه ۱۳۹۹ و از طریق تکمیل “فرم تماس” در پایگاه اینترنتی مدیریت تربیت بدنی به این مرکز ارسال نمایند.

 

عنوان دوره و کارگاه
۱- تجزیه و تحلیل علمی تمرینات عملی در یوگا
۲- ماساژ ورزشی (یومی هوتراپی)

 

ارسال مشخصات و اطلاعات تماس
(حتماً نام و نام خانوادگی، شماره دانشجویی، شماره تماس و عنوان دوره یا کارگاه مورد نظر ذکر شود.)