زمین ورزش روباز خوابگاه طرشت ۲ (دختران)

زمین ورزش روباز خوابگاه طرشت ۲

(دختران)

 

این زمین ورزش با همت مدیریت تربیت بدنی و همکاری مدیریت دانشجویی، در محوطه میانی خوابگاه “طرشت ۲” احداث شده است تا علاوه بر استفاده بهینه از فضای خوابگاه، با ایجاد انگیزه جهت انجام فعالیت ورزشی، باعث ایجاد روحیه ای شاد و پرنشاط در دانشجویان عزیز باشد.

گفتنی است این پروژه با توجه به نیازسنجی که در سال ۱۳۹۸ انجام شده بود، در دستور کار قرار گرفت و با طی مراحل مکانیابی، زیرسازی و آماده سازی محوطه و در نهایت با استفاده از پوشش و رنگ آمیزی مناسب و مخصوص فضاهای ورزشی روباز اجرا گردید. همچنین شایان ذکر است که زمین روباز جدید ورزش خوابگاه “طرشت ۳” (پسران) نیز مشابه این پروژه، در زمستان سال ۱۳۹۷ و در محل محوطه قدیمی ورزش این خوابگاه احداث شده است.

امید است با شروع دوباره سال تحصیلی و بازگشایی مجدد دانشگاه و خوابگاه ها و البته با رعایت تمامی نکات بهداشتی مربوط به شرایط خاص حال حاضر، شاهد حضور پرشور دانشجویان علاقمند و ورزشکار در فعالیت های ورزشی باشیم.