اهدای جوایز ورزشکاران برتر جشنواره ورزشی کارکنان دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۹۸

اهدای جوایز ورزشکاران برتر

جشنواره ورزشی کارکنان دانشگاه صنعتی شریف در سال ۱۳۹۸

 

صفحه ویژه مسابقات در پایگاه اینترنتی مدیریت تربیت بدنی

ضمن عرض پوزش از تمامی همکاران و ورزشکاران برتر این رقابت ها بابت تأخیر پیش آمده، از این عزیزان دعوت می شود جهت دریافت کارت هدیه و حکم قهرمانی خود به مدیریت تربیت بدنی مراجعه نمایند.

 

زمان و مکان مراجعه

روزهای اداری (شنبه تا چهارشنبه)
ساعت ۸:۳۰ تا ۱۳:۳۰
مدیریت تربیت بدنی (آقایان خیردوست و اسفندیاری)