کسب مقام سوم دو نفره مسابقات تنیس روی میز قهرمانی منطقه ۱ ورزشی دانشگاه ها

کسب مقام سوم دو نفره مسابقات تنیس روی میز

قهرمانی منطقه ۱ ورزشی دانشگاه ها

(پسران)

 

تیم تنیس روی میز پسران دانشگاه صنعتی شریف با ۴ ورزشکار در این رقابت ها حاضر بود و توانست در رده دو نفره، همراه با تیم صنعتی امیرکبیر به مقام سوم مشترک دست یابد. در رده تیمی نیز تیم های دانشگاە تهران اول، صنعتی امیرکبیر دوم، خوارزمی و علم و صنعت بصورت مشترک سوم شدند. همچنین در رده انفرادی، ورزشکاران دانشگاە تهران در جایگاه های اول و دوم و دانشگاە تهران و امیرکبیر بطور مشترک در جایگاه سوم ایستادند.

شایان ذکر است که این مسابقات با شرکت ۹ تیم و به میزبانی دانشگاه هنر برگزار شد.

اعضای تیم
فرید رشیدپور (دوبل)، سعید صیفی (دوبل)، سید مهدی راسخی و محمد مددی
مربی: رامین صحرایی
سرپرست: رحمان گوهری
همراە: مسعود بابایی