مسابقات بدمینتون انتخابی تیم دانشگاه (دختران و پسران)

مسابقات بدمینتون انتخابی تیم دانشگاه

(دختران و پسران)

 

نفرات برتر مسابقات (پسران)
مقام اول: امیرمعز پیرمحمد جماعت
مقام دوم: دانیال جباری نیک
مقام سوم مشترک: ساجد کریمی و محسن علومی
سرپرست: بهرام حسین زاده

دخترانپسران
 

زمان و مکان برگزاری

سه شنبه، ۱۴ آبان ماه ۱۳۹۸

ساعت  ۱۶

سالن استاد جباری

 

مهلت و مکان ثبت نام

حداکثر تا برگزاری جلسه هماهنگی

مدیریت تربیت بدنی –  ساختمان شماره ۲

(خانم سماواتی)

 

زمان و مکان برگزاری (مرحله مقدماتی)
ساعت ۱۶ – ۱۲:۳۰سالن استاد جباری

جدول گروه ۱

گروه ۱: سه شنبه، ۲۸ آبان ماه ۱۳۹۸

جدول گروه ۲

گروه ۲: شنبه، ۲ آذر ماه ۱۳۹۸

 

زمان و مکان برگزاری (مرحله نهایی)

جدول دور نهایی

سه شنبه، ۵ آذر ماه ۱۳۹۸

ساعت ۱۵ – ۱۲:۳۰

سالن استاد جباری