برنامه کوهنوردی صعود به قله ماسوله داغ (پسران)

برنامه کوهنوردی صعود به قله ماسوله داغ

پیاده روی ماسوله به ماسال

(پسران)

 

زمان اجرا

۱ تا ۳ آبان ماه ۱۳۹۸

 

کاروان کوهنوردان دانشگاه با پیاده روی ۳۵ کیلومتری ماسوله به ماسال، بر فراز قله ۳۰۵۸ متری “ماسوله داغ” ایستادند. گفتنی است کوهنوردان دانشگاه پیش از این و در اجرای تقویم تدوین شده برنامه های کوهنوردی، به قله های “سبلان”، “علم کوه” و “دماوند” نیز صعود کرده بودند.