مسابقات والیبال قهرمانی دانشگاه ۱۳۹۸ (پسران)

مسابقات والیبال قهرمانی دانشگاه

۱۳۹۸ – (پسران)

 

برنامه و نتایج کامل مسابقات والیبال دانشکده ای (فایل PDF)

 

مرحله نهایی (شنبه ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۸)

دیدار فینال (ساعت ۱۳): مهندسی شیمی و نفت ۳۰ مهندسی مکانیک

دیدار رده بندی (ساعت ۱۲): مهندسی و علم مواد ۲۳ مهندسی صنایع

 

جدول مرحله دوم گروهی

گروه الف
ردیفتیمتعداد بازیبردباختامتیاز
۱ مهندسی شیمی و نفت۲۲۰۵
۲ مهندسی صنایع۲۱۱۳
۳ مهندسی کامپیوتر۲۰۲۱
گروه ب
ردیفتیمتعداد بازیبردباختامتیاز
۱
 مهندسی مکانیک۲۲۰۶
۲
 مهندسی و علم مواد۲۱۱۲
۳
 مهندسی برق۲۰۲۱

 

جدول مرحله اول گروهی

برای دیدن عکس ها، بر روی نام تیم کلیک نمایید.

گروه A
ردیفتیمتعداد بازیبردباختامتیاز
۱ مهندسی کامپیوتر۲۲۰۵
۲ مهندسی مکانیک۲۱۱۲
۳ علوم ریاضی۲۰۲۲
گروه B
ردیفتیمتعداد بازیبردباختامتیاز
۱
 مهندسی برق۲۱۱۴
۲
 مهندسی شیمی و نفت۲۱۱۳
۳
  مهندسی هوافضا۲۲۱۲
گروه C
ردیفتیمتعداد بازیبردباختامتیاز
۱
 مهندسی صنایع۲۲۰۶
۲
 مهندسی و علم مواد۲۱۱۳
۳
 مهندسی عمران۲۰۲۰