دور جدید تمرینات و آزمون انتخابی تیم فوتسال ۱۳۹۸ (دانشجویان – پسران)

دور جدید تمرینات و آزمون انتخابی تیم فوتسال

(دانشجویان – پسران)

 

از علاقمندان به رشته ورزشی فوتسال دعوت می شود در دور جدید تمرینات و آزمون انتخابی تیم دانشجویان دانشگاه، جهت شرکت در مسابقات منطقه ای، در زمان و محل تعیین شده حضور یابند.

 

آغاز تمرینات

شنبه ۲۰ مهر ماه ۱۳۹۸

 

زمان و محل تمرینات

شنبه ها و دوشنبه ها: ساعت  ۱۸ – ۱۶:۳۰

چهارشنبه ها: ساعت  ۲۰ – ۱۸:۳۰

ساختمان شماره ۱ مدیریت تربیت بدنی (سالن قهرمانی)