جشنواره ورزشی کارکنان دانشگاه – شهریور ماه ۱۳۹۸

جشنواره ورزشی کارکنان دانشگاه

شهریور ماه ۱۳۹۸

استادان و همکاران گرامی (رسمی، پیمانی، قراردادی، پروژه ای، حجمی و پیمانکار)

 

قوانین و مقررات عمومی مسابقات (فایل PDF)

جدول زمانبندی برگزاری جلسات هماهنگی و قرعه کشی مسابقات (فایل PDF)

 

گروه بانوان (آمادگی جسمانی – تنیس روی میز)

هر ورزشکار تنها در یک رشته ورزشی می تواند شرکت نماید.

 

گروه آقایان (تنیس روی میز – فوتسال – والیبال)

هر ورزشکار حداکثر در یک رشته ورزشی تیمی و یک رشته انفرادی می تواند شرکت نماید.

 

اختصاصی بانوان

برنامه برگزاری مسابقات

اختصاصی آقایان

جدول، برنامه و نتایج مسابقات

اختصاصی آقایان

جدول، برنامه و نتایج مسابقات

بانوان و آقایان

نتایج رقابت ها